Arvutiklassi broneerimine

Tahvelarvutite broneerimine (NB! Õpetaja, broneerimisel palun märgi mitut tahvlit vajad ja kelle kasutusse läheb.)

Katrin Soomets
1. klassi klassijuhataja, klassiõpetaja
Kabinet V3
katrin.soomets(at)raekyla.parnu.ee

Kersti Kirsipuu
2.a klassi klassijuhataja, klassiõpetaja
Kabinet V2
kersti.kirsipuu(at)raekyla.parnu.ee

Ingrid Koiksar
2.b klassi klassijuhataja, klassiõpetaja
Kabinet V5
ingrid.koiksar(at)raekyla.parnu.ee

Piret Oitsalu
3. klassi klassijuhataja
Kabinet A2
piret.oitsalu(at)raekyla.parnu.ee

Anneli Kõrge
4.a klassi klassijuhataja, klassiõpetaja
Kabinet B7
anneli.korge(at)raekyla.parnu.ee

Kritty Lääts
4.b klassi klassijuhataja, klassiõpetaja
Kabinet C6
kritty.laats(at)raekyla.parnu.ee

Kaja Lillipuu
5.a klassi klassijuhataja, klassiõpetaja
Kabinet B5
kaja.lillipuu(at)raekyla.parnu.ee

Maria-Kristiina Kontus
5.b klass klassijuhataja, inglise keele õpetaja
Kabinet C5
maria.kristiina.kontus(at)raekyla.parnu.ee

Tiia Vestli
6.a klassi klassijuhataja, klassiõpetaja
Kabinet B4
tiia.vestli(at)raekyla.parnu.ee

Kaisa Kaljumäe
6.b klassi klassijuhataja, geograafiaõpetaja, ettevõtlikkusõppe õpetaja, loodusõpetuse õpetaja, projekti Ettevõtlik Kool koordinaator
Kabinet C1
kaisa.kaljumae(at)raekyla.parnu.ee

Stella Vilumets
6.c klassi klassijuhataja, klassiõpetaja
Kabinet A11a
stella.vilumets(at)raekyla.parnu.ee

Leeve Eero
7.a klassi klassijuhataja, kunstiõpetaja, käsitöö- ja kodundusõpetuse õpetaja
Kabinet B2
leeve.eero(at)raekyla.parnu.ee

Gert Köösel
7.b klassi klassijuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, abiõpetaja
Kabinet B6
gert.koosel(at)raekyla.parnu.ee

Riita Tõniste
8.a klassi klassijuhataja, inimeseõpetuse õpetaja, karjäärikoordinaator
Kabinet B8
riita.toniste(at)raekyla.parnu.ee

Marjaliisa Umb
8.b klassi klassijuhataja, uurimistööde alused õpetaja, matemaatikaõpetaja, arendusjuht
Kabinet A1
arendusjuht(at)raekyla.parnu.ee

Sirle Sikk
9.a klassi klassijuhataja, muusikaõpetaja
Kabinet C3
sirle.sikk(at)raekyla.parnu.ee

Agne Jepiselg
9.b klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundusõpetuse õpetaja
Kabinet A7
agne.jepiselg(at)raekyla.parnu.ee

Kärt Jakobson
Inglise keele õpetaja
Kabinet C4
kart.jakobson(at)raekyla.parnu.ee

Mare Vlassov
Keemia-, bioloogiaõpetaja
Kabinet C8
mare.vlassov(at)raekyla.parnu.ee

Lembit Tammsalu
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kabinet B8

lembit.tammsalu(at)raekyla.parnu.ee

Age Peda
Kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
age.peda(at)raekyla.parnu.ee

Uko Kõrge
Kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
uko.korge(at)raekyla.parnu.ee

Eduard Kakko
Tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja
Kabinet V6
eduard.kakko(at)raekyla.parnu.ee

Marika Kohv
Matemaatikaõpetaja
Kabinet B1
marika.kohv(at)raekyla.parnu.ee

Tiiu Haljaste
Tants ja kultuur õpetaja
tiiu.haljaste(at)raekyla.parnu.ee

Liivi Alekõrs
Kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
liivi.alekors(at)raekyla.parnu.ee

Indrek Joost
Kehalise kasvatuse õpetaja (jalgpall)
Kabinet võimla / staadion
indrek.joost(at)raekyla.parnu.ee

Erkki Tempel
Füüsikaõpetaja
Kabinet C8
erkki(at)sytevaka.ee

Urmas Hännile
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kabinet C2
urmas.hannile(at)raekyla.parnu.ee

Ave Ermus
Saksa ja eesti keele õpetaja
Kabinet B9
ave.ermus(at)raekyla.parnu.ee 

Tatjana Stašenko
Vene keele õpetaja
Kabinet C7
tatjana.stasenko(at)raekyla.parnu.ee

Gerli Lehemets
Kirjanduse õpetaja 
gerli.lehemets(at)raekyla.parnu.ee

Merilin Cherry
Tenniseõpetaja
merilin.cherry(at)raekyla.parnu.ee

Inessa Telnova
Õpetaja abi (Ukraina)
inessa.telnova(at)raekyla.parnu.ee