Lõpueksamite ajad:

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2022. aasta 01. veebruariks. 

Põhikooli lõpueksamid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/

Üleminekueksam:
8. klassi õpilastele matemaatikas  30. mai 2022 kell 10.00.

Uurimistöö kaitsmine:
8. klasside uurimistöö kaitsmine – 01.-02. juuni 2022.

Tasemetööde ajad:

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
matemaatika 14.-17. september 2021.
eesti keel 28.-29. september 2021.
loodusõpetus   06.-07. oktoober 2021.

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
matemaatika 14.-17. september 2021.
eesti keel 30. september 2021; 01. oktoober 2021.
loodusõpetus – 04.-05. oktoober 2021.
inglise keel (kirjalik) –  08. oktoober; 11. oktoober 2021.
inglise keel (suuline) – 08. oktoober; 11.-13. oktoober 2021.

Tasemetööd: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/