Koolimaja uksed avatakse kell 7.20.
Õpilased saavad klassidesse kell 7.50

Tundide algus kell 08.10

Käo tn 4 ja Lembitu 1a õppehoonete tundide ajad:
1. tund 08.10 – 08.55
2. tund 09.05 – 09.50
3. tund 10.10 – 10.55
4. tund 11.15 – 12.00
5. tund 12.20 – 13.05
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 – 14.55
8. tund 15.05 – 15.50

Õuevahetunnid:
09.50 – 10.10 (II ja III kooliastme õpilastel)
10.55 – 11.15 (I ja III kooliastme õpilastel)
12.00 – 12.20 (I ja II kooliastme õpilastel)

Söögivahetunnid:

Hommikupuder kell 07.30 – 08.00

I kooliastme õpilastel kell 09.50 – 10.10
II kooliastme õpilastel kell 10.55 – 11.15
III kooliastme õpilastel kell 12.00 – 12.20

Lisaeine kell 13.15