Me ei õpi kooli, vaid elu jaoks. Vitae, non scholae discimus.

Sümboolika

Tunnuslause

Vitae, non scholae discimus. Me ei õpi kooli, vaid elu jaoks.

Meie põhiväärtused:
Koostöö – meil on ühised eesmärgid, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks teevad koostööd õpetajad, õpilased, vanemad, partnerid ja toetajad.
Traditsioonid – oma tegevuses järgime ja hoiame Eesti rahvakultuuri ning oma kooli traditsioone.
Hoolivus – oleme lugupidavad, märkame ja toetame üksteist, kujundame turvalise keskkonna.
Loovus – oleme avatud, innovaatilised ja loovad.

 

Pärnu Raeküla Kooli hümn

Sõnad: Laine Tõnisson
Viis: Ester Murrand (Mäe)

Seade: Kadri Keskküla

 1. Kui need Raeküla männid meil laulvad meretuules,
  siis kauneid mälestusi ma selles laulus kuulen.

 2. Siin elas ükskord ammu paar tublit Eesti meest,
  kes seadsid oma sammud me maa ja rahva eest.

 3. Siit läheb läbi raudtee ja maantee elu soon.
  Tee kõrval valmind meile uus Raeküla kool.

  Refrään: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
  kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

 4. On vaja vaimu vaprust ja palju õppida,
  ei Pätsi pere asendust saa muidu kasvada.

  Refrään: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
  kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

Kooli lipp

lipp1 lipp

Olulised kontaktid

Direktor +372 444 8040
Juhi abi +372 444 8042
Õppejuht +372 444 8044
Bürooruum +372 444 8043
Haldusjuht +372 444 8045